Atlas Poland
ul. Kwarcowa 3, 84-230 Rumia
+48 58 736 20 63

Recykling odpadów – branża budowlana

Recykling odpadów – branża budowlana

 
29 kwietnia 2020

Postępujący z każdym rokiem rozwój cywilizacyjny, pomimo wielu oczywistych korzyści, ma też swoje złe strony. W znacznym stopniu przyczynia się bowiem do degradacji środowiska naturalnego.

Poprzez eksploatowanie w głównej mierze zasobów nieodnawialnych rocznie wytwarza się miliony ton odpadów budowlanych i rozbiórkowych. Większość krajów niestety nie poddaje tych odpadów procesom odzysku i recyklingu, aby ponownie użyć ich w budownictwie oraz innych gałęziach przemysły, lecz wysyła je masowo na składowiska.

Głównym czynnikiem wpływającym na zanieczyszczenie środowiska jest cały czas postępujący rozwój budownictwa, który polega głównie na rozbudowie sieci transportowych oraz aglomeracji miejskich. Aby umożliwić dalszy rozwój gospodarczy ważne jest aby przestrzegać zasad zrównoważonego rozwoju. Powiązane jest z tym pojęcie zrównoważonego budownictwa. Głównym jego celem powinno być stworzenie i zarządzanie obszarami zabudowanymi w taki sposób, aby efektywnie i ekologicznie wykorzystywać zasoby naturalne.

Nieuniknionym skutkiem rozwoju budownictwa, jest generowanie odpadów. CDW ( z ang. Construction and demolition waste), a więc odpady budowlane i rozbiórkowe są jednym z największych źródeł odpadów. Uwzględniając cykl życia produktów, które są używane w budownictwie , odpady można podzielić na te, które powstają:

  • w trakcie procesu wytwarzania produktu, w tym wypadku jest nim obiekt budowlany,
  • podczas produkcji wyrobów bądź podczas prowadzenia prac budowlanych
  • w wyniku rozbiórki obiektów budowlanych
  • z prac adaptacyjno-remontowych.

Patrząc na ilości oraz charakter produktów ubocznych wynikających z procesów budowlanych, recykling wydaje się niezwykle ważnym instrumentem, który pozwala na zwiększenie efektywności wykorzystania surowców, zredukowanie ilości odpadów przeznaczanych do składowania oraz zapewnić kolejne źródło surowców.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 305/2011 wprowadza konkretne wytyczne, które dotyczą pojęć zrównoważonego wykorzystywania naturalnych zasobów, uwzględniając kwestię recyklingu oraz wykorzystywania materiałów powtórnie przetworzonych. Strategia Europa 2020 oraz dyrektywa ramowa dotycząca odpadów nałożyła na wszystkie państwa członkowskie UE obowiązek uzyskania wskaźnika recyklingu na poziomie 70%. Kluczowe w tej kwestii wydaje się poszukiwanie innowacyjnych technologii, które pozwoliłyby zwiększyć wykorzystanie surowców pochodzących z recyklingu, a także ograniczyć ilości odpadów pochodzących z budownictwa. W przypadku branży budowlanej i generowanych przez nią odpadów, najbardziej skuteczne wydaje się stosowanie zbiórki „u źródła”. Pozwoli to na wykorzystanie części odłożonego materiału ponownie, jeszcze w miejscu jego wytworzenia. Jeśli realizowane są nowe obiekty budowlane czy remonty, kluczowe jest wyznaczenie miejsca składowania odpadów. Jeśli mamy do czynienia z likwidacją obiektów budowlanych, charakteryzujących się różnorodnymi odpadami sytuacja wygląda nieco inaczej. Aby utrzymać jednorodność, a także zminimalizować ilość składowisk sugeruje się by wprowadzać stopniową rozbiórkę obiektu, zachowując przy tym sortowanie materiałów.

Największą grupę spośród odpadów budowlanych stanowi gruz budowlany, na który składa się gruz betonowy i ceglany. ZA najprostszą metodę przetwarzania gruzu, uznaje się jego kruszenie i sortowanie. Gruz, który zostanie poddany procesowi recyklingu może zostać następnie zastosowany jako kruszywo przy produkcji betonu bądź kruszywo drogowe. Upewnić się należy jednak czy gruz użyty do produkcji betonu, nie będzie zawierał zanieczyszczeń. Ważne jednak, by mieć świadomość, że stosując do produkcji betonu gruz, który pochodzi z recyklingu zmniejszy się jego trwałość oraz parametry wytrzymałościowe.

Wspomnieć trzeba również o grupie odpadów styropianowych. Ze względu na swoją lekkość, właściwości termoizolacyjne oraz niskie koszty styropian często jest stosowany w budownictwie między innymi do ocieplania ścian i dachów. Z  uwagi na fakt, że styropian jest powszechnie stosowany podczas prac budowlanych czy modernizacyjnych, powstają bardzo duże ilości odpadów. Można je wykorzystać zarówno bezpośrednio w miejscu wytworzenia, jak i na zewnątrz. Rozdrobiony odpad styropianowy może posłużyć na placu budowy jako zasypka izolacyjna do spulchniania gleby. Dodatkowo rozdrobiony styropian wykorzystać można w pewnym stopniu jako zamiennik kruszyw budowlanych do zapraw czy tynków.

Zarówno w Polsce jak i na świecie poważny problem stanowi stale powiększająca się ilość odpadów niebezpiecznych, w tym odpadów azbestowych. Znaczna część składowana jest w sposób niewłaściwy bądź nielegalny, stwarzając tym samym zagrożenie zarówno dla środowiska jak i ludzi. Szacuje się, iż w Polsce do 2032 r. przybywać będzie odpadów, które zawierają azbest. Dopiero wtedy nastąpi całkowite usunięcie oraz utylizacja wyrobów, które w swoim składzie zawierają azbest. Odpady takie w specjalnie przeznaczonych do tego zakładach, poddawane są procesom witryfikacji lub plazmowej destrukcji.

Podsumowując sektor budowalny odpowiada za generowanie największych ilości odpadów, które najczęściej składowane są nielegalnie prowadząc do zanieczyszczeń środowiska. Niezbędne jest więc stworzenie strategii, która pozwoli na minimalizację wpływu budownictwa na środowisko. Konieczne wydaje się więc prowadzenie zbiórki oraz segregacji odpadów w miejscu ich wytworzenia, by następnie poddać je recyklingowi lub odzyskowi.

Warto również wspomnieć o recyklingu złomu i stali. Współcześnie recykling opiera się  głownie na zautomatyzowanych maszynach. Stal poprzez swoje właściwości charakteryzuje się dużą podatnością na recykling, a przy ponownym wykorzystaniu zachowuje praktycznie wszystkie swoje właściwości. Decydując się na recykling jesteśmy w stanie zaoszczędzić wiele w zakresie energii oraz stosowanych materiałów.

Atlas Poland w swojej ofercie posiada następujące maszyny do recyklingu:

  • Strzępiarkę do złomu HM Bonfiglioli- jest to podstawowe narzędzie używane przy rozdrabnianiu stalowego złomu
  • Prasonożyce Ing.Bonfiglioli SQUALO – świetnie sprawdzają się przy recyklingu oraz cięciu złomu. W procesie gospodarowania odpadami bardzo ważnym etapem jest cięcie i sprasowywanie dużych elementów. Prasonożyce pozwalają otrzymać zdecydowanie mniejsze elementy, w konsekwencji czego przeróbka czy utylizacja stają się dużo łatwiejsze.

 

 

KontaktSkontaktuj się z nami

Serdecznie zapraszamy do kontaktu! Chętnie udzielimy szczegółowych informacji dotyczących naszej oferty i usług.


Centrala Rumia
Atlas Poland Sp. z o.o.
ul. Kwarcowa 3
84-230 Rumia
NIP: 586-22-37-547

Centrala Rumia
+48 58 736 20 63

Sprzedaż maszyn
+48 58 736 20 63
tel. kom.:
+48 669 484 843

 

Czas pracy: 8:00-16:00 Pn-Pt

 

Formularz kontaktowy

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu wysłania informacji handlowych drogą elektroniczną:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wysłania informacji handlowych drogą elektroniczną przez Atlas Poland Sp. z o.o., zgodnie z art. 6 ust.1 lit.a europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE L nr. 119, str.1) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U 2002 nr 144 poz.1204 ze zm)

Copyright © 2018-2024 Atlas Poland - Polityka prywatności

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies.

Cookies Akceptuję