Atlas Poland
ul. Kwarcowa 3, 84-230 Rumia
+48 58 736 20 63

Nowe rozporządzenie maszynowe UE 2023/1230: Kluczowe zmiany i wpływ na sektor maszynowy

Nowe rozporządzenie maszynowe UE 2023/1230: Kluczowe zmiany i wpływ na sektor maszynowy

 
7 maja 2024

Publikacja nowego rozporządzenia maszynowego Unii Europejskiej (UE) 2023/1230 stanowi przełom w regulacjach dotyczących maszyn i urządzeń. Zmieniając dotychczasowe podejście oparte na dyrektywach, rozporządzenie wprowadza jednolite wymogi bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich, co ma na celu usprawnienie obrotu maszynami oraz podniesienie standardów bezpieczeństwa i cyberbezpieczeństwa. Nowe prawo jest odpowiedzią na dynamiczne zmiany technologiczne i rosnące wyzwania związane z czwartą rewolucją przemysłową.

Główne zmiany wprowadzone przez Rozporządzenie Maszynowe UE 2023/1230

Rozporządzenie UE 2023/1230 wprowadza rewolucyjne zmiany w regulacjach maszynowych, zastępując dotychczasową Dyrektywę Maszynową 2006/42/WE. Nowe prawo eliminuje konieczność transpozycji przepisów na poziomie krajowym, co oznacza, że nowe regulacje są automatycznie stosowane we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej. Dzięki temu proces prawny zostaje znacząco uproszczony, a ryzyko różnic w interpretacji przepisów między krajami jest minimalizowane. Zmiany te są kluczowe dla producentów maszyn i importerów, oferując im większą przewidywalność i spójność przepisów, co jest nieocenione na jednolitym rynku europejskim.

Nowe wymogi dotyczące bezpieczeństwa i cyberbezpieczeństwa

Nowe rozporządzenie kładzie duży nacisk na kwestie związane z cyberbezpieczeństwem oraz ogólnym bezpieczeństwem użytkowania maszyn. Wprowadza ono zaawansowane wymogi dotyczące integracji funkcji bezpieczeństwa już na etapie projektowania i produkcji urządzeń. Cel tych zmian to przeciwdziałanie potencjalnym zagrożeniom wynikającym z cyberataków i awarii technicznych. Dodatkowo, rozporządzenie nakłada na producentów obowiązek regularnego dostarczania aktualizacji oprogramowania oraz gwarantowania ciągłej ochrony przed zagrożeniami cyfrowymi.

Kluczowe modyfikacje w nowym Rozporządzeniu Maszynowym

Rozporządzenie przynosi istotne modyfikacje w strukturze i funkcjonowaniu regulacji dotyczących maszyn:

  • Reorganizacja struktury dokumentu: Dokonano zmian w kolejności artykułów i załączników, co ułatwia nawigację i zrozumienie dokumentu.
  • Adaptacja do nowego ramowego ustawodawstwa (New Legislative Framework): Zmiany te harmonizują rozporządzenie z innymi aktami prawodawczymi UE.
  • Rozszerzenie procedur oceny zgodności: Dodano nowy moduł G, który uzupełnia istniejące moduły A, B+C oraz H, co pozwala na dokładniejsze badanie zgodności produktów z normami bezpieczeństwa i jakości.
  • Wprowadzenie nowych definicji i modyfikacja istniejących pojęć: Na przykład, definicja „istotna modyfikacja” została dodana do lepszego adresowania zmian technologicznych.
  • Elektroniczna forma instrukcji obsługi: Nowe przepisy dopuszczają dostarczanie instrukcji obsługi w formie elektronicznej, co jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na cyfrowe rozwiązania.
  • Wzmożone wymagania dotyczące cyberbezpieczeństwa: Rozporządzenie wprowadza szczegółowe wymogi związane z ochroną przed zagrożeniami cyfrowymi.
  • Regulacje dotyczące sztucznej inteligencji: Zawarto ogólne wymogi dotyczące technologii sztucznej inteligencji, przygotowując grunt pod przyszłe innowacje w tej dziedzinie.

Zmiany w procedurach oceny zgodności

Nowe rozporządzenie rewizuje procedury oceny zgodności, które teraz są bardziej zharmonizowane i dostosowane do różnych rodzajów maszyn. Inkluzja różnorodnych modułów, w tym nowo wprowadzonego modułu G, pozwala na bardziej szczegółową weryfikację zgodności produktów z wymaganiami bezpieczeństwa i jakości. Dzięki temu proces certyfikacji staje się bardziej transparentny, co wzmacnia zaufanie konsumentów i użytkowników końcowych. Takie podejście nie tylko zwiększa bezpieczeństwo produktów, ale także sprzyja wzrostowi zaufania na rynku europejskim.

Zwiększone obowiązki dla importerów maszyn

Importerzy maszyn znajdą się pod większą odpowiedzialnością, gdyż nowe przepisy traktują ich na równi z producentami. Odpowiadają oni za zapewnienie, że importowane maszyny są w pełni zgodne z rozporządzeniem przed wprowadzeniem ich na rynek UE. Obejmuje to również dostarczanie pełnej dokumentacji technicznej oraz instrukcji obsługi, które muszą być teraz dostępne w formie elektronicznej.

Wymagania dotyczące dokumentacji i zgodności

Nowe rozporządzenie wymaga od importerów, by przechowywali dokumentację techniczną i deklaracje zgodności przez okres co najmniej 10 lat po wprowadzeniu produktu na rynek. Muszą oni również zapewnić, że maszyny spełniają zasadnicze wymagania w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, co wymaga regularnych kontroli i badań próbnych.

Podsumowanie

Nowe Rozporządzenie Maszynowe UE 2023/1230 zastępuje dotychczasową Dyrektywę Maszynową 2006/42/WE, wprowadzając zharmonizowane przepisy, które mają na celu usprawnienie obrotu maszynami i zwiększenie ich bezpieczeństwa na jednolitym rynku europejskim. Przepisy te są bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich, co eliminuje różnice w interpretacji i zwiększa przewidywalność dla producentów i importerów. Rozporządzenie skupia się także na cyberbezpieczeństwie i bezpieczeństwie użytkowania, wprowadzając obowiązek integracji funkcji bezpieczeństwa już na etapie projektowania i produkcji maszyn oraz regularne aktualizacje oprogramowania.

Wprowadzenie nowych procedur oceny zgodności, pozwala na bardziej szczegółową weryfikację zgodności maszyn z wymaganiami bezpieczeństwa, co zwiększa transparentność procesu certyfikacji i wzmocnienie zaufania konsumentów. Nowe wymogi obejmują także dostarczanie instrukcji obsługi w formie elektronicznej oraz szczegółowe wymagania dotyczące sztucznej inteligencji i cyberbezpieczeństwa, co odpowiada na rosnące zagrożenia cyfrowe i technologiczne innowacje, ustanawiając jednolite standardy dla różnych typów maszyn.

KontaktSkontaktuj się z nami

Serdecznie zapraszamy do kontaktu! Chętnie udzielimy szczegółowych informacji dotyczących naszej oferty i usług.


Centrala Rumia
Atlas Poland Sp. z o.o.
ul. Kwarcowa 3
84-230 Rumia
NIP: 586-22-37-547

Centrala Rumia
+48 58 736 20 63

Sprzedaż maszyn
+48 58 736 20 63
tel. kom.:
+48 669 484 843

 

Czas pracy: 8:00-16:00 Pn-Pt

 

Formularz kontaktowy

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu wysłania informacji handlowych drogą elektroniczną:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wysłania informacji handlowych drogą elektroniczną przez Atlas Poland Sp. z o.o., zgodnie z art. 6 ust.1 lit.a europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE L nr. 119, str.1) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U 2002 nr 144 poz.1204 ze zm)

Copyright © 2018-2024 Atlas Poland - Polityka prywatności

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies.

Cookies Akceptuję